PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
 
[POLYESTHER] en eventuele andere handelsnamen is een eenmanszaak  en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres                   :  Paulus Potterstraat 52
Postcode                                          :  7131VM
Plaats                                                : Lichtenvoorde
KvK nr.                                              : 55996345
BTW nr.                              :               op aanvraag
Telefoonnummer                           : + 31 6 24346689
e-mailadres                                     : info@polyesther.nl
In deze privacyverklaring informeer ik je
hoe POLYESTHER persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

POLYESTHER respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van POLYESTHER. Wees je er dus van bewust dat POLYESTHER niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van POLYESTHER.
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE POLYESTHER VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens  die POLYESTHER verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;
– curriculum vitae;
[etc.]
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE [POLYESTHER ONDERDEEL VAN POLYESTHER] VERWERKT
 
POLYESTHER verwerkt [geen] bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

POLYESTHER heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres], dan verwijder ik deze informatie.
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG POLYESTHER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van POLYESTHER en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan POLYESTHER verstrekt.
 
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:


Doel
Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame
Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. POLYESTHER verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte oor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van POLYESTHER) tussen zit.

 
HOELANG  JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
POLYESTHER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

–           
gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

–           
in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

–           
Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.


Persoonsgegevens
Termijn
Reden
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer
7 jaar (Belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer
1 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres
Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief
Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres
30 dagen na websitebezoek
POLYESTHER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
1 jaar na afronding van de overeenkomst 
Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website
30 dagen na websitebezoek
POLYESTHER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 
 
 
GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
POLYESTHER verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. POLYESTHER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt POLYESTHER gegevens:

Derde
Categorie
Doel delen
Welke gegevens
Administratiekantoor
Verwerker
Om de BTW-aangifte te doen
Inkoop- en verkoopfacturen
Boekhouder
 
 
 
Facturatiesysteem
Verwerker
Om facturen en offertes te kunnen opmaken
Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider
Verwerker
Voor de website en e-mails
[vraag na]
Bank
Verwerkingsverantwoordeljke
Om betalingen voor mij te genereren
Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan]
 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door POLYESTHER ] in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@polyesther.nl POLYESTHER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door POLYESTHER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT


POLYESTHER wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat POLYESTHER niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van POLYESTHER wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die POLYESTHER gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
POLYESTHER maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van PolyEsther.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
 
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
 
Op de website van POLYESTHER zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
https://polyesthersacademy.nl/ is de website van PolyEsther, een onderdeel van PolyEsther
Facebook
[geef hier weer of je gebruik maakt van bv Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten. Profielen die je door Facebook laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Lever jij zelf informatie aan van klanten om profielen van aan t maken (profilering), look-a-like audiences etc aan te maken, zorg dat dit je hiervoor toestemming regelt en geef dat aan in je privacyverklaring]

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
De website van POLYESTHER maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door POLYESTHER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@polyesther.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 26 april 2021 –